Zgłoś się do nowego programu edukacji obywatelskiej Młodzi w Akcji. Zrealizuj projekt w swoim najbliższym otoczeniu!

Szkolenia w programie Młodzi w Akcji. Naprawdę warto na nich być!

Poznajcie nasz nowy program Młodzi w Akcji, realizowany w partnerstwie z Polsko-Amerykańką Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się, i z Fundacją BZ WBK.

Strony