Opis Programu

Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia poprzez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie w czasie trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym semestrze będą mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Do programu zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Z każdej szkoły mogą zgłosić się zespoły składające się z około 3 uczniów i uczennic w wieku od 14 do 19 lat oraz nauczyciela lub nauczycielki.

Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet SWPS.

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

Program “Młodzi w akcji” jest współ/finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu "Szkoła ucząca się".