Podejmijcie akcję i refleksję!

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej edycji programu Młodzi w Akcji, który pomaga uczyć młodych ludzi pracy metodą projektu.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny pod linkiem:

https://spolecznosc.ceo.org.pl/programRegister/programRegister.xhtml?faces-redirect=true&id=433

Dlaczego metoda projektu?

Metoda projektu to droga do zdobycia kompetencji kluczowych przydatnych w dorosłym życiu, takich jak umiejętność formułowania celu własnych działań i planowania poszczególnych zadań w czasie oraz konsekwentna ich realizacja aż do osiągnięcia wyznaczonego celu. Inne równie cenne kompetencje nabywane podczas zespołowej realizacji projektów to umiejętność współpracy w grupie, diagnozowania potrzeb, pozyskiwania sojuszników czy promowania własnych pomysłów i prezentacji dokonań.

Powyższe umiejętności Wasi podopieczni będą zdobywać w trakcie realizacji jednego z czterech wyzwań, które proponujemy w nowej edycji naszego programu. Przy okazji będzie to dla młodych ludzi okazja do zabawy w etnologów, reporterów i artystów. Realizując poszczególne tematy Wasi podopieczni zgłębią literackie wątki, poznają tajemnice okolicznej przestrzeni publicznej i jej mieszkańców, a także nauczą się realizować kampanie społeczne.

Tematy do wyboru:

 • Architekci przyszłości, czyli zmieńmy na lepsze naszą okolicę!
 • PoczytajMY – działajmy razem wokół książek  (założenia programu "PoczytajMy" pozostają bez zmian).
 • Kampania zaufania, czyli mówmy szerzej o ważnych sprawach. 

W ramach programu wszyscy uczestnicy otrzymają publikacje tematyczne z instrukcjami jak krok po kroku zrealizować każdy z tematów.

Szkolenia dla opiekunów/opiekunek grup:

W marcu 2020 odbędą się bezpłatne szkolenia dla opiekunów i opiekunek grup:

Szkolenia podstawowe - dla osób uczestniczących w programie po raz pierwszy (obowiązkowe):

Szkolenia są jednodniowe, w godzinach 10-16:00
odbędzie się 6 szkoleń w pięciu miastach:
1. 5.03.2020 Warszawa I
2. 9.03.2020 Katowice
3. 10.03.2020 Kraków
4. 11.03.2020 Warszawa II
5. 16.03.2020 Gdańsk
6. 17.03.2020 Poznań

wybór miejsca terminu szkolenia będzie możliwy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego do programu
jest możliwość uzyskania zaświadczenia udziału w szkoleniu
Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. Na każdym szkoleniu zapewniamy wegetariański posiłek regeneracyjny oraz napoje. W przypadku nie zebrania się minimalnej grupy uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Czas trwania programu:
Semestr letni roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram:

Działanie

  Termin realizacji

  Rejestracja

Od 20 stycznia 2020 do 5 marca  2020 r.

 

W terminie 14 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Szkolenia dla opiekunów i opiekunek

Marzec 2020

  Relacje z przebiegu projektów

Kwiecień-maj  2020

  Młodzieżowe działania lokalne

Kwiecień-maj 2019

  Sprawozdanie końcowe

Do dnia 30.06.2020

  Dyplomy uczestnictwa

Czerwiec-lipiec 2020

  Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych

10 czerwca 2020

Wsparcie dla uczestników:

 • jednodniowe bezpłatne szkolenia dla opiekunów i opiekunek grup projektowych (udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla osób uczestniczących w programie po raz pierwszy)
 • bezpłatne publikacje jak krok po kroku zrealizować projekt: Młodzi w Akcji
 • bieżące wsparcie ze strony koordynatorki projektu
 • strona internetowa i profil na Facebooku z aktualnościami
 • newsletter z dużą dawką inspiracji do działania wysyłany co najmniej raz w miesiącu na adres emailowy uczestników
 • dyplomy udziału w programie Młodzi w Akcji
 • możliwość udziału w OPPM 2020

Do zadań opiekuna/opiekunki należą:

 • udział w szkoleniu wprowadzającym do tegorocznej tematyki programu oraz metod pracy z młodzieżą;
 • praca z wybraną grupą młodzieży podczas realizacji działania w ramach jednego z trzech zaproponowanych tematów;
 • przygotowanie i zrealizowanie działań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO;
 • wypełnienie końcowego sprawozdania z realizacji Programu (formularz online);
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (formularz online).

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny pod linkiem:

https://spolecznosc.ceo.org.pl/programRegister/programRegister.xhtml?faces-redirect=true&id=433

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Udział w programie jest bezpłatny, osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenie. Zapraszamy!

Szczegółowy regulamin programu do pobrania poniżej.