Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w programie "Młodzi w akcji+", który pomaga uczyć młodych ludzi jak zaplanować i przeprowadzić działanie na rzecz swojej klasy, szkoły lub społeczności lokalnej. Podpowiemy krok po kroku jak je zrealizować razem z uczniami i uczennicami w wersji zdalnej. 

Zapraszamy do zgłaszania grupy ok. 3 uczniów/uczennic w wieku 14-19 lat wraz z opiekunem.

 

W ramach ,,Młodzi w akcji +” proponujemy udział:

  • szkoleniach, w trakcie których uczniowie i uczennice planują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych (październik-listopad 2021);

  • kursie internetowym, w trakcie którego młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje liderskie i uczą się, jak dyskutować na trudne tematy (październik-listopad 2021);

  • inspirujących wykładach i webinariach zarówno dla nauczycieli, nauczycielek, jak i uczniów i uczennic (listopad - grudzień 2021);

  • wydarzeniu podsumowującym - Ogólnopolskiej Prezentacji ,,Młodzi w akcji +” (marzec 2022).

  • Dodatkowo chętnych uczniów i uczennice  - w Zimowej Szkole Demokracji oferującej inspirujące warsztaty, ciekawe wykłady oraz rozwijającą grę szkoleniową. A przede wszystkim - dobrą zabawę w doborowym towarzystwie (luty 2022).

Zobacz jakie projekty stworzyły zespoły w poprzedniej edycji programu i zainspiruj się - kliknij tutaj.

 

Szczegóły uczestnictwa:

  • bierzecie udział w zespołach złożonych z ok. trzech uczniów/uczennic i jednego opiekuna(-ki)/nauczyciela(-ki);

  • aby ukończyć program i uzyskać dyplom należy wziąć udział w wykładzie inauguracyjnym i szkoleniach, ukończyć kurs internetowy oraz przeprowadzić uczniowski projekt lokalny; 

  • całość jest bezpłatna;

  • zgłoszenia do programu do 1 października 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Bardzo ważne: mogą wziąć udział uczniowie / uczennice, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 14 lat.


Jak można się zgłosić? 


Należy wypełnić FORMULARZ, wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą na adres:

Agata Siedlaczek, Program ,,Młodzi w akcji+”, 

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

 

           

 

 *Ze względu na sytuację epidemiologiczną  program został zaprojektowany tak, by móc go zrealizować w wersji zdalnej lub hybrydowej. Zaplanowane przez nas wsparcie - wykłady, szkolenia, kurs będą odbywać się on-line. Konferencja podsumowująca odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej - w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Zależy nam na bezpieczeństwie i wygodzie Państwa oraz Państwa uczniów i uczennic.

Uwaga! Udział w programie pozwala uzyskać dodatkowe punkty w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Są to 3 pkt za ,,osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.” (pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)). Decyzję o wpisaniu udziału w programie na świadectwo danego ucznia lub uczennicy podejmuje szkoła, w której uczy się dany uczeń lub uczennica.

Współorganizator:
Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.

 

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

 

Program “Młodzi w akcji+” jest współ/finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu "Szkoła ucząca się".