Uwaga! Rekrutacja na semestr letni 2020/2021 zakończona. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu w semestrze zimowym 2021/2022.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w programie "Młodzi w akcji+", który pomaga uczyć młodych ludzi jak zaplanować i przeprowadzić działanie na rzecz swojej klasy, szkoły lub społeczności lokalnej. Podpowiemy krok po kroku jak je zrealizować razem z uczniami i uczennicami w wersji zdalnej. 

Zapraszamy do zgłaszania grupy ok. 3 uczniów/uczennic w wieku 14-19 lat wraz z opiekunem.

W ramach ,,Młodzi w akcji +” proponujemy udział:

  • szkoleniach, w trakcie których uczniowie i uczennice planują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych (marzec 2021);

  • kursie internetowym, w trakcie którego młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje liderskie i uczą się, jak dyskutować na trudne tematy (marzec-kwiecień 2021);

  • w inspirujących wykładach i webinariach zarówno dla nauczycieli, nauczycielek, jak i uczniów i uczennic (marzec-kwiecień 2021);

  • w wydarzeniu podsumowującym - Ogólnopolskiej Prezentacji ,,Młodzi w akcji +” (czerwiec 2021);

  • dodatkowo chętnych uczniów i uczennice  - w Letniej Szkole Demokracji oferującej inspirujące warsztaty, ciekawe wykłady oraz rozwijającą grę szkoleniową. A przede wszystkim - dobrą zabawę w doborowym towarzystwie (czerwiec 2021).

Szczegóły uczestnictwa:

  • bierzecie udział w zespołach złożonych z ok. trzech uczniów/uczennic i jednego opiekuna(-ki)/nauczyciela(-ki);

  • aby ukończyć program i uzyskać dyplom należy wziąć udział w wykładzie inauguracyjnym i szkoleniach, ukończyć kurs internetowy oraz przeprowadzić uczniowski projekt lokalny; 

  • całość jest bezpłatna;

  • zgłoszenia do programu do 8 lutego 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Bardzo ważne: mogą wziąć udział uczniowie / uczennice, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 14 lat.

 

Jak można się zgłosić?

Należy wypełnić FORMULARZ, wydrukować go, podpisać i przesłać skan na adres: mlodziplus@swps.edu.pl

 

           

 

Szczegółowy harmonogram

Działanie Czas realizacji Dla kogo Obligatowyjne czy fakultatywne

Wysłanie pełnej dokumentacji do Organizatorów

do 8 lutego 2021

opiekunowie i opiekunki

obligatoryjne

Wykład inauguracyjny zdalnie

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich

02.03.2021
godz. 10:00-12:00

wszyscy

obligatoryjne

Szkolenie  zdalne dot. uczniowskich projektów lokalnych nr 1

CEO

16.03.2021
godz. 10:00-13:00

lub 
17.03.2021
godz. 10:00-13:00

(do wyboru)

uczniowie i uczennice

obligatoryjne

Szkolenie  zdalne dot. uczniowskich projektów lokalnych nr 2

CEO

 

30.03.2021
godz. 10:00-13:00

lub 
31.03.2021
godz. 10:00-13:00

(do wyboru)

uczniowie i uczennice

obligatoryjne

Kurs internetowy z praktycznymi zadaniami

Moduł I
02.03.-15.03.2021

Moduł II
16.03-29.03..2021

Moduł III 
31.03.-19.04.2021

uczniowie i uczennice

obligatoryjne

Dwa wykłady

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS "Bezrefleksyjność - o niesłuchaniu, gdy słuchamy"

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS "Efekt kameleona, czyli o psychologii naśladownictwa"

Wykład I
17.03.2021
godz. 17:00-18:30

Wykład II
31.03.2021
godz. 17:00-18:30

opiekunowie i opiekunki

fakultatywne

Realizacja projektów uczniowskich

marzec-czerwiec 2021

wszyscy

obligatoryjne

Webinaria tematyczne

dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS "Grywalizacja, czyli jak wykorzystać gry w projektach"

dr Małgorzata Wójcik "Przemoc w szkole - konflikty i ich rozwiązywanie"

dr hab. Igor Lyubashenko, prof. Uniwersytetu SWPS "Polityka - rzeczywistość prawdziwa czy wirtualna?"

Webinarium I
14.04.2021
godz. 12:00-14:00

Webinarium II
21.04.2021
godz. 10:00-12:00

Webinarium III
28.04.2021
godz. 10:00-12:00

wszyscy

fakultatywne

Konferencja podsumowująca zdalnie

02.06.2021
godz. 10:00-13:00

lub
09.06.2021
godz. 10:00-13:00

(do wyboru)

wszyscy

fakultatywne

Letnia Szkoła Demokracji

czerwiec 2021

uczniowie i uczennice

fakultatywne
w zależności od sytuacji epidemiologicznej - zdalnie lub stacjonarnie

Wysyłka zaświadczeń do szkół

czerwiec 2021

organizator

obligatoryjne


Uwaga! Udział w programie pozwala uzyskać dodatkowe punkty w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Są to 3 pkt za ,,osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.” (pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)). Decyzję o wpisaniu udziału w programie na świadectwo danego ucznia lub uczennicy podejmuje szkoła, w której uczy się dany uczeń lub uczennica.

 

Partner merytoryczny programu
Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.

 

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

Program “Młodzi w akcji+” jest współ/finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu "Szkoła ucząca się".