Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu Młodzi w Akcji, obowiązującym w semestrze zimowym 2020/21: