28 października 2017 r. w auli Politechniki Warszawskiej odbędzie XII już Kongres Obywatelski – w tym roku pod hasłem: „Partnerska i wspólna Polska – szacunek, uczciwość, współpraca”. 

Dołączyło do nas 178 grup projektowych ze szkół i placówek edukacyjnych rozsianych po całej Polsce. Które szkoły są takie odważne?

Zgłoś się do nowego programu edukacji obywatelskiej Młodzi w Akcji. Zrealizuj projekt w swoim najbliższym otoczeniu!

Szkolenia w programie Młodzi w Akcji. Naprawdę warto na nich być!

Poznajcie nasz nowy program Młodzi w Akcji, realizowany w partnerstwie z Polsko-Amerykańką Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się, i z Fundacją BZ WBK.

Strony