Grupa projektowa z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie realizuje ścieżkę Udostępnij to!. Opiekunką grupy jest Natalia Wolko-Stempniewicz.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunką grupy jest Katarzyna Marcińczyk-Jarek.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu realizuje ścieżkę Udostępnij to! Opiekunkami grupy są Jadwiga Postawa i Renata Jasińska-Nowacka.

Grupa projektowa z ZSP Nasiegniewo realizuje ścieżkę Warsztaty Przyszłościowe. Opiekunką grupy jest Michalina Kwas.

Grupa projektowa z SP 5 i SP 11 z Zawiercia realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunkami grupy są Joanna Gewald i Eliza Mikoda.

Strony