Chcą zmian w swoim szpitalu!

Grupa z Zespołu Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju działa przy wsparciu wspaniałych opiekunek: Pani Anny Grygo oraz Pani Sylwii Piszczek. Ponieważ jest to placówka przyszpitalna, rządzi się swoimi prawami, o czym opowiadają opiekunki grupy Młodych w Akcji:

Ze względu na specyfikę placówki i przyjęcia nowych oraz wypisy już obecnych dzieci kilkakrotnie omawialiśmy zasady i cel projektu z podopiecznymi oraz stworzyliśmy plan działań na kolejne miesiące. Postanowiliśmy zastanowić się nad zmianami ,które polepszyłyby wizerunek naszego szpitala. Naszym celem była również integracja wychowanków, współpraca dzieci zdrowych z tymi mniej sprawnymi oraz dążenie do wyznaczonego przez nich celu. Realizując projekt chcieliśmy przedstawić pomysły dzieci na dalszy rozwój placówki oraz stworzyć w niej jeszcze lepsze warunki, które sprzyjałyby aklimatyzacji i pobytowi dzieci w szpitalu.

  

Przy pomocy ankiety pytaliśmy wychowanków, co chcieliby zmienić na terenie szkoły, szpitala i w jego otoczeniu. Wyniki ankiety zostały odczytane dzieciom i dyskutowaliśmy na ten temat. Propozycje zmian przedstawione zostały w formie plakatu, wykonanym przez grupę projektową. Wychowankowie stworzyli także prezentację multimedialną na temat swojego projektu.

 

Artykuł powstał na podstawie relacji nadesłanej przez grupę projektową z Jastrzębia Zdroju.