Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunkami grupy są Ewa Marczak i Anna Bździuch.

Grupa z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej realizuje ścieżkę Taśmy przyszłości. Opiekunką grupy jest Joanna Roszak.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu realizuje ścieżkę Warsztaty Przyszłościowe. Opiekunkami grupy są Małgorzata Kędzierska i Iwona Graczyk-Rykowska.

Grupa projektowa z Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunką grupy jest Dorota Opolska-Maksym.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Puchaczowie realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunkami grupy są Agnieszka Jazgarska i Agnieszka Hucz-Ciężka.

Strony