Grupa projektowa z LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunką grupy jest Dorota Gardzielik.

Grupa projektowa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie realizuje ścieżkę Warsztaty Przyszłościowe. Opiekunką grupy jest Joanna Michalska-Kwas. 

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu realizuje ścieżkę Udostępnij to! Opiekunkami grupy są Jadwiga Postawa oraz Renata Jasińska Nowacka.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunkami grupy są Katarzyna Kałka oraz Regina Karwicka-Szkoda.

Grupa projektowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunką grupy jest Barbara Nowara.

Strony