TAŚMY PRZYSZŁOŚCI: Grupa projektowa pod opieką Pana Karola Marszała ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie realizuje projekt poświęcony Nikodemowi Schroederowi – osobie bardzo zasłużonej dla swojej okolicy.

POCZYTAJMY LOKALNIE: W Szkole Podstawowej w Bargłówie Kościelnym od września prężnie działa grupa projektowa pod opieką Pani Bogusławy Grudzińskiej. W tym semestrze bawią się czytaniem razem z przedszkolakami ze swojej miejscowości.

TAŚMY PRZYSZŁOŚCI: Grupa projektowa pod opieką Pani Doroty Opolskiej-Maksym z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach szykuje grę miejską dla swoich młodszych kolegów i koleżanek.

WARSZTATY PRZYSZŁOŚCIOWE: Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju działa wyjątkowa grupa Młodych w Akcji – zobaczcie, co chcą zmienić w swoim otoczeniu.

TAŚMY PRZYSZŁOŚCI: Młodzi w Akcji z XV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi działają z przytupem pod opieką Pani Marzeny Tkaczyńskiej. Posłuchajcie, co mówią o swoich działaniach!

Strony