Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu realizuje ścieżkę Warsztaty Przyszłościowe. Opiekunkami grupy są Małgorzata Kędzierska i Iwona Graczyk-Rykowska.

Grupa projektowa z Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunką grupy jest Dorota Opolska-Maksym.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Puchaczowie realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunkami grupy są Agnieszka Jazgarska i Agnieszka Hucz-Ciężka.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowe nr 3 w Lędzinach realizuje ścieżkę Taśmy Przyszłości. Opiekunką grupy jest Katarzyna Kałka.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej im Włodzimierza Potockiego w Sekocinie realizuje ścieżkę Warsztaty Przyszłościowe. Opiekunką grupy jest Marta Asman Milczarek.

Strony