Podsumowanie zimowych zmagań

W semstrze zimowym n​iemal 1800 młodych ludzi z całej Polski zrealizowało projekty w ramach programu edukacyjnego „Młodzi w Akcji – Wiwat niepodległość!”. Ich działania były skupione wokół świętowania niepodległości w sposób nieszablonowy, w nawiązaniu do lokalnej historii i z otwartością na potrzeby współmieszkańców.

Do programu zgłosiło się ponad 200 opiekunów młodzieży ze szkół oraz innych instytucji edukacyjnych, takich jak biblioteki czy domy kultury. Opiekunowie zespołów, w większości nauczycielki i bibliotekarze, spotkali się w czasie szkoleń wprowadzających, które odbyły się jesienią w pięciu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Szkolenie dla opiekunów programu Młodzi w Akcji w Gdańsku

W czasie szkoleń uczestnicy i uczestniczki poznali tajniki pracy metodą projektu, wymienili się doświadczeniami i stworzyli bazę pomysłów na niepodległościowe działania. Jak sami mówili: Było aktywnie, sympatycznie, z dużą dawka wiedzy i motywacji. Praca w grupie tak zaangażowanych ludzi daje dużo przyjemności i dodaje skrzydeł. Więcej o szkoleniu można przeczytać TUTAJ.

 

Na tropie bohaterów codzienności

Jednym z wyzwań stojących przed młodymi ludźmi było odszukanie lokalnych bohaterów codzienności, czyli osób których długoletnia codzienna praca przyczyniła się do rozwoju miejsca, w którym żyli. Młodzież zbierała pamiątki, przeprowadzała wywiady i rozpowszechniała wiedzę o odnalezionych bohaterach, wśród których znalazły się bardzo różne postaci, nie tylko Polacy.

Przykładem jest zespół z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, który zgłębił historię Sue Ryder: Chcieliśmy upamiętnić osobę Sue Ryder, działaczki charytatywnej i wielkiej przyjaciółki Polski – opowiadają autorzy projektu – pragnęliśmy pokazać, że patriotyzm nie oznacza tylko poczucia tożsamości narodowej, ale to także identyfikacja z wartościami ważnymi dla danego kraju oraz konkretne działania, pozwalające te wartości realizować. Sue Ryder podziwiała patriotyzm Polaków, ich bohaterstwo w czasie II wojny światowej, przywiązanie do kraju i Boga. Podzielając te cenne dla Polaków wartości, samą siebie nazywała "polską patriotką". Nasz projekt obejmował trzy części: wizytę dyrektor Muzeum im. Sue Ryder w naszej szkole, wystawę zdjęć przekrojowo prezentujących życie i osiągnięcia bohaterki oraz zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji jej imienia, które zostały przekazane na zakup leków dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Zespół z Gorzowa w trakcie pracy na projektem

Z kolei uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pruszczu poświęcili swój projekt osobie Franciszka Cichowskiego, który w okresie międzywojennym znacznie zasłużył się dla ich miejscowości. Młodzi ludzie stworzyli i opublikowali film o swoim bohaterze i jak sami relacjonują: po publikacji filmu w mediach społecznościowych odezwali się do nas członkowie rodziny pana Franciszka Cichowskiego z podziękowaniem za utrzymanie pamięci o nim (co nas szczególnie ucieszyło!), ponadto otrzymaliśmy od nich dodatkowe materiały i informacje, które uzupełniły nam jego życiorys. Film zespołu z Pruszcza można obejrzeć TUTAJ.

Ciekawy był również pomysł zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach: nasza szkoła znajduje się przy ulicy Generała Zygmunta Waltera-Jankego – opowiadają autorzy projektu – jest to jedna z najdłuższych ulic naszego miasta. Po przeprowadzeniu sondażu wśród mieszkańców i uczniów okazało się, że jest to postać zupełnie nieznana. To zainspirowało nas do przygotowania prezentacji oraz plakatów przybliżających działalność generała. Prezentacja została zaprezentowana uczniom szkoły, a plakaty rozlepione na tablicach i słupach ogłoszeniowych wzdłuż ulicy.

Zespół ze Szkoły Podstawowej w Górze w trakcie finału swojego projektu

 

Codzienny patriotyzm dla wszystkich

Drugi temat w programie Młodzi w Akcji dotyczył patriotyzmu – młodzi ludzie zastanawiali się, co to znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach i jakie postawy warto promować, aby w ich miejscowościach żyło się lepiej. W swoich projektach badali lokalne problemy i proponowali ich rozwiązania, przykładowo młodzież ze Szkoły Podstawowej z Aleksandrowa Kujawskiego wpadła na pomysł, aby ich młodsi koledzy ze szkoły napisali listy do swoich rodziców w imieniu ojczyzny. Do przeprowadzenia swojej akcji wybrali klasę drugą: Drugoklasiści mieli wiele pomysłów na temat tego, co ich ojczyzna powiedziałaby dorosłym, gdyby umiała mówić. Zauważyli smog w powietrzu, palenie w piecach śmieciami i brak troski o środowisko naturalne. O tym i o innych rzeczach napisali (pod okiem prowadzących lekcję) we wspólnie zredagowanym liście, który ozdobili rysunkami i zaadresowali do swoich rodziców. Jak twierdzą autorzy projektu, dzięki ciekawej formie ich akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno odbiorców, jak i nadawców listów.

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach w trakcie realizacji projektu

Inny pomysł mieli uczniowie i uczennice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, którzy postanowili uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób ekologiczny. W tym celu nawiązali współpracę z lokalnym nadleśnictwem i zorganizowali akcję sadzenia drzewek. Dzięki tym działaniom w ich miejscowości przybyło 100 nowych drzew!

Biało-czerwona impreza sportowa zorganizowana przez Zespół z Miedniewic

W innych miejscowościach projekty przybrały równie konkretne formy – młodzi ludzie podwijali rękawy, brali w ręce miotły oraz grabie i działali: porządkowali cmentarze, miejsca pamięci, miejskie parki. Tak świętowali niepodległość między innymi uczniowie z Kościana, Staroźrebów, Trawników i Wierzchucina. Liczne były również zespoły świętujące „na sportowo”, czyli takie, które zorganizowały w swoich miejscowościach marsze lub biegi. Tego typu imprezy w biało-czerwonych barwach odbyły się między innymi w Miedniewicach, Nienadówce, Olsztynie i Wilkowie.

Według deklaracji samych uczestników, ze swoimi działaniami dotarli oni do niemal 30 tysięcy osób! To najlepszy dowód, że działania młodych mają sens, są potrzebne i odbierane przez otoczenie z entuzjazmem.

 

Wirtualny festiwal o niepodległości

Wielką atrakcją dla uczestników i uczestniczek programu była możliwość udziału w tematycznym festiwalu on-line, w ramach którego kilkadziesiąt zespołów młodzieżowych jednocześnie rozwiązywało zadania w czasie szkolnych przerw. Młodzi ludzie z godnym podziwu zaangażowaniem odpowiedzieli na sześć wyzwań: stworzenie niepodległej listy przebojów, quiz historyczny, nagranie przekazu dla prawnuków, stworzenie plakatów nawołujących do lepszego życia, przeprowadzenie w środowisku szkolnym w zabawy z poprzedniego wieku oraz wymyślenie, jak warto świętować odzyskanie niepodległości w kolejnym roku.

Nagrodzony plakat autorstwa drużyny Ciaparity ze Szkoły Podstawowej w Równem

Młodzi ludzie wykazali się przy tym nieograniczoną pomysłowością i licznymi talentami, a przy okazji przekonali się, że sami mogą decydować, jak chcą świętować niepodległość. Więcej o festiwalowych zmaganiach można przeczytać TUTAJ.

 

Kreatywne wyzwania

Nowy semestr niesie ze sobą nowe wyzwania i możliwości! Do 10 marca trwa rekrutacja do nowej edycji programu Młodzi w Akcji, która będzie dla młodych ludzi okazją do wcielenia się w role etnologów, reporterów i artystów. Realizując poszczególne tematy uczniowie i uczennice zgłębią miejscowe sposoby spędzania wolnego czasu sprzed lat, poznają tajemnice swojej okolicy i jej mieszkańców, a także nauczą się porozumiewać językiem sztuki. Do programu każdą grupę zgłasza jej opiekun lub opiekunka, czyli osoba dorosła pracująca na co dzień z młodzieżą. Udział w programie jest bezpłatny, a oferowane wsparcie obejmuje między innymi udział w szkoleniu wprowadzającym oraz obszerną publikację tematyczną. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/kreatywne-wyzwania 

Zapraszamy!

Szkolenie dla opiekunów programu Młodzi w Akcji w Warszawie