Przeszkoleni gotowi do akcji!

Szkolenia wprowadzające do programu „Młodzi w Akcji - Wiwat niepodległość!” już za nami. Dyskutowaliśmy o wartościach i metodach pracy, a także generowaliśmy pomysły na nieszablonowe działania niepodległościowe. Byliśmy w pięciu miastach oraz w internecie :)

Szkolenia stacjonarne Młodych w Akcji odbyły się w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. W szkoleniach uczestniczyły głównie nauczycielki ze szkół podstawowych i średnich, ale również osoby pracujące w domach kultury i bibliotekach w różnych rejonach Polski.

W ciągu sześciu godzin mieliśmy okazję porozmawiać o tym, czym jest dla nas patriotyzm, a także jakie wartości chcemy przekazać młodym ludziom na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności oraz postaw.

 

Osoby uczestniczące w szkoleniach miały okazję spróbować swoich sił w realizacji mini-projektów niepodległościowych, wymienić się doświadczeniami oraz dorzucić swoje pomysły do półki z inspiracjami. Poniżej niektóre z pomysłów wypracowanych na szkoleniach:

 

Nazwa działania:

Opis:

1.

"Różne Twarze Niepodległości"

w różnym ujęciu: społecznym i historycznym

2.

"Ginące zawody"

Odszukanie w miejscowości osób, które wykonywały rzadkie dzisiaj zawody

3.

"Białoczerwone maki, czyli opowieść o tym, którzy..."

Projekt poświęcony tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Docieramy też do tych, którzy przeżyli, tworzyli niepodległą Polskę.

4.

"Wyśpiewamy naszą niepodległość"

Tworzymy śpiewnik wraz z lokalną społecznością i w wyjątkowym miejscu organizujemy koncert (angażujemy sąsiadów, dziadków etc.)

5.

"Bohaterowie lokalnej sceny"

Uczniowie szukają w swoich rodzinach i społeczności "małych bohaterów". Przygotowanie drzewa z liśćmi, na których są nazwiska "małych bohaterów", ewentualnie zdjęcia.

6.

"Turniej szachowy na obchody 100-lecia niepodległości"

Zorganizowanie turnieju szachowego w szkole, w kategoriach wiekowych 1-3, 4-8 klasy. Nagroda główna to zasadzenie dębu pamięci w arboretum szkolnym.

7.

"deGRAdacja"

Gra terenowa ukazująca niszczycielski wpływ na środowisko lokalne. Wspólne znalezienie sposobów na poprawę sytuacji jako współczesny patriotyzm.

8.

"Lokalne skarby natury"

Opracowanie mapy ścieżek tematycznych związanych z lokalną przyrodą, przygotowanie gry terenowej z kodami QR. Projekt jako forma promocji miejscowości.

9.

"Kobieta na przestrzeni wieku w Polsce"

fotoreportaż, prezentacja, wraz z wystawą w przestrzeni internetu oraz w formie fizycznej

10.

"Powrót do przeszłości"

Poznanie przeszłości naszych przodków, ich życia, obrzędów, tradycji w formie video, foto, wystawy przedmiotów z epoki, wspomnień, listów.

11.

"Labirynt Wolności"

Labirynt z quizem wiedzy na temat drogi Polaków do niepodległości.

12.

"Drzwi do niepodległości"

Czym jest dla nas niepodległość? Organizujemy happening, gdzie ludzie rysują, piszą - czym jest dla nich niepodległość, na dużej kartce lub można zrobić makietę bramy i na niej naklejać.

13.

"Zagraj dla Polski"

Happening podczas którego każy będzie mógł zarać dla Polski (w co chcemy).

14.

"100 przepisów na 100 lat niepodległości"

Dzieci przygotowują sałatki ze 100 produktów, sprzedaż, wydanie książeczki z przepisami.

15.

"Odkrywamy historię naszej społeczności"

Uczniowie szukają wśród swoich bliskich lokalnych bohaterów. Przygotowują drzewo geneologiczne swojej miejscowości.

16.

"Bohaterowie z..." 

Niedaleko cmentarza stoi pomnik z nazwiskami żołnierzy i cywilów, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Można przeprowadzić wywiady z żyjącymi członkami ich rodzin i stworzyć lokalną kronikę o bohaterach.

17.

"Rajd niepodległościowy biało-czerwony"

Z udziałem grupy pieszych i grupy rowerowej. W ramach całości wspólne zakończenie w miejscu charakterystycznym dla danej miejscowości oraz wernisaż prac plastycznych.

18.

"Bieg Niepodległościowy"

Bieg przełajowy z udziałem mieszkańców w strojach biało-czerwonych.

19.

"Album naszej miejscowości/dzielnicy/miasta"

Wyszukujemy informacje o osobach, które wywarły wpływ na lokalną społeczność poprzez swoje zaangażowanie i działalność. 

20.

"Bajtel z Załęża"

Spotkanie z emerytowanym górnikiem, który opisuje swoją dzielnicę połączone z warsztatami "czy znam swoją małą ojczyznę?".

21.

"Skarby niepodległej"

Spotkanie z lokalnym poetą/artystą, happening dotyczący lokalnej gwary, promowanie odnawialnej energii.

22.

"Wspólne śpiewanie"

Chór złożony z członków społeczności lokalnej (dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych) śpiewający pieśni patriotyczne.

23.

"Jestem polskim patriotą, bo..."

Młodzież w ramach warsztatów zastanawia się nad tym, czym dla nich jest patriotyzm. Następnie wychodząc na zewnątrz pytają mieszkańców i mieszkanki miejscowości o to samo. Całość prezentują w formie plakatu, prezentacji.

24.

"Kapsuła czasu"

Rzeczy włożone do kapsuły czasu przygotowują uczniowie i uczennice, a następnie ci sami zachęcają do udziału także osoby spoza szkoły.

25.

"Rodzinny wieczór czytelniczy"

Młodzież wspólnie ze społecznością lokalną organizuje wydarzenie, na którym każdy może odczytać wiersz/tekst patriotyczny (do wyboru). Całość w formie spotkania integracyjnego z poczęstunkiem.

26.

"Spacerownik niepodległościowy"

Opracowanie tras, które będą związane z ważnymi dla tej społeczności wydarzeniami - wokół niepodległości oraz aktywności społecznych. 

27.

"Słodka strona niepodległości"

Każda klasa przygotowuje ciastko niepodległościowe z elementem historycznym oraz zaprasza na wydarzenie otwarte dla lokalnej społeczności. 

28.

"Kampania: bohater i bohaterka"

Poszukanie lokalnie osób będących wzorem do naśladowania dla ludzi młodych tu i teraz.

29.

"Ratujemy zabytki architektury cmentarnej"

Sprzedaż cegiełek na odrestaurowanie nagrobków lokalnych patriotów (bohaterów) przy okazji Święta Zmarłych. W kweście uczestniczą lokalni działacze i młodzież szkolna. 

30.

"Drogi niepodległości"

Debata o tym, jak kształtować patriotyzm w czasach pokoju z udziałem społeczności lokalnej

31.

"Razem możemy więcej"

Gra terenowa poświęcona patriotyzmowi, jako szacunku dla przyszłości oraz myśleniu o przyszłości.

32.

"Mława miasto niepodległe"

Konkurs plastyczny dla klas I-III szkoły podstawowej pt. "Mława oczami dzieci" oraz konkurs fotograficzny dla IV-VIII klas pt. "Mława w obiektywie dawniej i dziś".

33.

"Ślady niepodległości w naszej okolicy"

Wycieczka śladami niepodległości, zbieranie informacji, wywiady z osobami, gra miejska, prezentacja na stronie internetowej szkoły/facebooku.

34.

Promowanie lokalnych produktów (potrawy, rękodzieło)

Warsztaty - gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich uczą młodzież przygotowania potraw, uczniowie i uczennice uczą gospodynie promowania swoich produktów w internecie i okolicy.

35.

"Ciasteczka dla niepodległej"

Lokalne pieczenie ciasteczek jako impreza towarzysząca Wernisażowi Małego Patrioty - wystawa prac o miejscach zamieszkania/bohaterach w miejscowej galerii lub innym miejscu, przystosowanym do akcji. 

36.

"Patriotyzm też może być fit"

Utworzenie katalogu ścieżek turystycznych dla rodzin z uwzględnieniem ważnych miejsc i wydarzeń historycznych, w tym lokalnych tradycji (w wersji papierowej i online). 

37.

"Kto Ty jesteś? Polak/Polka"

Ukazanie za pomocą wywiadów i spotkań z różnymi osobami mieszkającymi w lokalnej okolicy (także tych, którzy nie są od urodzenia Polakami) i ukazanie w ten sposób różnych odcieni postrzegania przywiązania do naszego kraju i małej ojczyzny. 

Dla osób, które nie mogły przyjechać na szkolenie stacjonarne, przygotowaliśmy webinarium, czyli godzinne szkolenie internetowe. Nagranie z webinarium jest dostępne pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=fJ7sgg1tD4I

W naszych szkoleniach “niepodległościowych” w sumie wzięło udział ponad 160 osób – wszystkim bardzo dziękujemy za obecność i zaangażowanie! Pozostańmy w kontakcie :)