Sprawozdanie końcowe

Elektroniczny formularz Sprawozdania końcowego z realizacji projektu w programie "Młodzi w Akcji - Kreatywne wyzwania" zostanie udostępniony w tym miejscu pod koniec maja 2019 r.