Pakiet medialny

Zgodnie z regulaminem programu, informowanie o organizatorze oraz partnerach programu jest obowiązkowe. Zachęcamy, abyście na materiałach promujących Wasze działania (zarówno drukowanych jak i elektronicznych) zamieszczali informację: Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie  Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się. 

Logotypy do pobrania znajdą się w tym miejscu niebawem.