Nagranie Webinarium „Jak rozpoznawać depresję u młodych ludzi?”

U wielu młodych osób może on doprowadzić do obniżenia nastroju lub nawet depresji. Dlatego naprawdę bądźmy uważni na sygnały, które od nich dostajemy.

Podczas tego spotkania online szukaliśmy odpowiedzi na pytania takie jak:
– Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że dziecko doświadcza stanu depresyjnego?
– Jak rozpoznawać młodych z problemami podczas zajęć (na przykładzie działań społecznych w Młodych w Akcji)?
– Jak wspierać i pomagać oraz jak nie szkodzić?
– Jak samemu radzić sobie emocjonalnie w czasie epidemii koronawirusa?

Podczas webinarium położyliśmy nacisk na:
– rozpoznawanie objawów depresji wśród dzieci i młodzieży,
– skuteczną pomoc w leczeniu,
– pracę z całą grupą projektową, tak, by nie szkodzić osobie chorej na depresję,
– profilaktykę.

Po wysłuchaniu webinarium będziecie:
– znali niepokojące sygnały,
– wiedzieli jak wspierająco reagować i nie szkodzić,
– mogli dzielić się własnymi przykładami / refleksjami / zasobami.

O PROWADZĄCEJ

Lucyna Kicińska – pedagożka, trenerka, terapeutka narracyjna. Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami.

Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

By zobaczyć webinarium „Jak rozpoznawać depresję u młodych ludzi?”, kliknij w poniższym obrazek.

Prezentacja z webinarium

Kliknij, by pobrać prezentację wyświetlaną przez prowadzącą webinarium.