Granty

Program grantowy został przygotowany we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK i jest realizowany w semestrze letnim 2017/2018. W programie uczestniczą również szkoły i instytucje, które brały udział w programie Młodzi w Akcji w semestrze zimowym. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w formie pytań i odpowiedzi:

 

Kto może ubiegać się o grant?

O środki w ramach grantu mogą ubiegać się wszystkie osoby realizujące projekty w ramach programu "Młodzi w Akcji". Zarówno grupy, które zrealizowały projekty w semestrze zimowym, jak i te, które realizują działania teraz, w ramach semestru letniego.

 

Na co można przeznaczyć grant?

Grant można przeznaczyć na wszelkie materiały potrzebne do realizacji projektu z wyjątkiem środków trwałych, czyli np. można kupić tusz do drukarki, aby wydrukować plakaty i zaproszenia, ale nie można sfinansować zakupu drukarki, czy sprzętu muzycznego lub innego, gdyż wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt należy do obowiązków gminy. Z grantu można również opłacić usługi związane z realizacją działań (np. zapewnienie poczęstunku, usługi transportowe, usługi stolarskie itp.) z wyłączeniem kosztów koordynacji projektu.

 

Jak ubiegać się o grant?

W tym celu należy wypełnić wniosek grantowy, który znajduje się wśród załączników na dole strony. Wypełniony wniosek należy przesłać w postaci pliku .pdf najpóźniej do 15 maja br. na adres mailowy: tomasz.piatek@ceo.org.pl w tytule maila wpisując: Konkurs grantowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.05.2018 na stronie programu Młodzi w Akcji oraz na profilu facebook’u.

 

Jakie są kryteria oceny wniosków grantowych?

Kryteria zostały dokładnie opisane w załączniku „Kryteria oceny wniosków”, który znajduje się wśród załączników na dole strony. Najważniejsze kryteria to:

  • projekt ma harmonogram i budżet zgodny z założeniami konkursu,
  • projekt powinien odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności,
  • działania powinny wychodzić poza szkołę/instytucję,
  • projekt ma sojuszników,
  • projekt jest promowany lokalnie.

 

W jakim terminie należy zrealizować działania w ramach grantu?

Działania należy zrealizować w terminie 25.05-30.06.2018 r. (faktury za usługi i materiały rozliczane w ramach grantu muszą mieć datę z tego przedziału czasowego)

 

Jak i do kiedy rozliczyć grant?

Istnieją dwie możliwości rozliczenia grantu:

1) Opiekun/ka grupy projektowej otrzymuje zaliczkę na swoje konto bankowe i po zakończeniu działań rozlicza się na podstawie faktur wystawionych na dane CEO.

2) Opiekun/ka grupy projektowej samodzielnie finansuje działania w ramach grantu, a po zakończeniu projektu dostaje zwrot na swoje konto bankowe na podstawie faktur wystawionych na dane CEO.

Opiekun/ka grupy projektowej wybiera preferowaną formę rozliczenia. Rozliczenie faktur powinno nastąpić najpóźniej do 15.07.2018 r.

 

Co jeszcze należy wiedzieć?

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu grantowego znajdują się w Regulaminie konkursu na dole strony. W razie pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z Tomaszem Piątkiem (tomasz.piatek@ceo.org.pl lub pod nr tel: (22) 825 05 50 wew. 216)