Trwa rekrutacja do programu Młodzi w Akcji

Dołącz do grona młodych w akcji, którzy zmieniają na lepsze swoje środowisko. Ruszyła rekrutacja do I edycji programu Młodzi w Akcji, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się i z Fundacją Banku Zachodniego WBK. Celem programu jest angażowanie uczniów i uczennic do działania razem ze społecznością lokalną. Pod okiem opiekuna młodzi ludzie stają się pomysłodawcami i realizatorami własnych, lokalnych projektów.

Co to za program?

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Udział w programie jest bezpłatny, a do programu mogą się zgłosić uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych).

Rekrutacja trwa do 20 września br. Udział w programie jest bezpłatny. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz rekrutacyjny:

 

Tegoroczne tematy

W tym roku tematyka programu dotyczy przyszłości – nie tylko puszczamy wyobraźnię na zupełną wolność, ale też zastanawiamy się co oznacza przyszłość dla naszego najbliższej okolicy. Grupy projektowe, które wezmą w nim udział, mają do wyboru trzy ścieżki tematyczne:

I. Warsztaty przyszłościowe

Celem projektu jest włączenie uczniów do procesu współdecydowania wspólnie z przedstawicielami różnych grup (seniorów i seniorek, mieszkańców i mieszkanek sąsiednich bloków, samorządowców, przedsiębiorców, itp.) o tym, jak ma w przyszłości wyglądać miejsce, w którym żyją.

Co się będzie działo?

Grupa projektowa przeprowadza diagnozę swojej miejscowości/okolicy i rozpoznaje potrzeby mieszkańców i mieszkanek, miejsca wymagające zmiany. W kolejnym etapie działań na podstawie zebranych informacji grupa wybiera temat/problem wokół którego organizuje dyskusję z udziałem społeczności lokalnej. Rezultatem dyskusji będą wnioski, jakie zmiany w wybranym obszarze mieszkańcy rekomendują do wprowadzenia. Zebrane wnioski zostają przedstawione lokalnym władzom. Grupa uczniowska monitoruje postępy we wprowadzaniu zmian.

II. Taśmy przyszłości

Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania miejsc ciekawych/ważnych dla mieszkańców, zastanowienie się wspólnie z nimi, jak wskazane miejsca mogą wyglądać w przyszłości, a następnie zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum lokalnym.

Co się będzie działo?

Uczniowie i uczennice przeprowadzają lokalną diagnozę i pytają mieszkańców o to, które miejsca w okolicy są dla nich ważne/ciekawe/zaniedbane/zapomniane. Jakie wiążą się z tymi miejscami wspomnienia? Jak chcieliby by te miejsca wyglądały za 20 lat? Grupa uczniowska digitalizuje (utrwalają cyfrowo), jak wyglądają te miejsca obecnie, np. wykonując dokumentację fotograficzną, filmową, robiąc skany, opisy na specjalnie utworzonym blogu, itp. Przygotowują również materiał o tym, jak te miejsca mogą wyglądać w przyszłości, np. robiąc fotomontaż, umieszczając fragmenty wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek, itp. Na koniec młodzież organizuje publiczną prezentację swoich działań, na którą zaprasza sąsiadów i sąsiadki, mieszkańców i mieszkanki, władze, sojuszników.

III. Udostępnij to!

Celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych z ich otoczenia oraz zapoznanie z siłą internetowych kampanii społecznych i crowdfundingowych.

Co się będzie działo?

Młodzież wybiera ważny dla siebie i lokalnej społeczności cel charytatywny (niedofinansowane schronisko, fundację zbierającą środki na operacje dzieci itp.). Poznaje osobę/sprawę, którą chce wspomóc. Za pomocą internetowych narzędzi tworzy lokalną kampanię społeczną połączoną z działaniami w przestrzeni miasta (np. wywieszenie plakatów, kwesta). Uczniowie mogą tworzyć kampanie społeczną np. za pomocą Facebooka, Snapchata, lokalnych forów, lokalnych portali internetowych. Ważnym elementem będzie również zbiórka pieniędzy na wyznaczony cel za pomocą jednej ze stron crowdfundingowych. O efektach zbiórki informują zaproszone osoby – sąsiadów i sąsiadki, rodziców, innych uczniów – podczas spotkania podsumowującego.

Wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek:

 • publikację jak krok po kroku zrealizować projekt w ramach Młodzi w Akcji;
 • udział w  szkoleniu wprowadzającym w tajniki programu (element obowiązkowy – termin i miejsce szkolenia wybiera się podczas rejestracji do programu);
 • newsletter z dużą dawką inspiracji do działania wysyłany raz na dwa tygodnie na Twój adres emailowy;
 • dostęp do webinariów (szkolenia online) dotyczących wyzwań związanych z pracą w projekcie;
 • bieżące wsparcie ze strony koordynatorów projektu;
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów w Twojej szkole, prowadzonych przez wolontariuszy i wolontariuszki BZ WBK.
 • najaktywniejsze grupy projektowe zaproszone zostaną na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych w Warszawie;
 • możliwość otrzymania grantu na działania w swojej okolicy (granty będą przyznawane w semestrze letnim)
 • dyplom dla opiekunów i opiekunek oraz młodzieży.

Do zadań opiekuna/opiekunki należą:

 • udział w szkoleniu wprowadzającym do tegorocznej tematyki programu oraz metod pracy z młodzieżą,
 • praca z wybraną grupą młodzieży podczas realizacji działania w ramach jednego z trzech zaproponowanych tematów;
 • przygotowanie i zrealizowanie działań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO;
 • wypełnienie końcowego sprawozdania z realizacji Programu;
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Program trwa jeden semestr szkolny, od października 2017 r. do lutego 2018 r. Pakiety edukacyjne (publikacja oraz przewodnik) otrzymają Państwo na szkoleniach dla opiekunów/opiekunek.