Rekrutacja do VII edycji Młodzi w Akcji!

W VII. edycji “Młodzi w Akcji” zmiany w formule programu! 

Co trzeba zrobić, aby ukończyć program “Młodzi w Akcji”? 

1. Opiekunowie i opiekunki zespołów projektowych muszą wziąć udział w szkoleniu online. 
Aby zaliczyć szkolenie, należy wziąć udział w minimum 2 z 3 webinarów. Na koniec szkolenia otrzymasz pierwsze zadanie projektowe. Na jego przesłanie będziesz mieć dwa tygodnie. Szkolenie zostanie podzielone na dwie grupy. 

Nazwa szkolenia Dla kogo?  Grupa 1 Grupa 2
 Szkolenie wprowadzające do programu
 “Młodzi w Akcji”
Dla wszystkich opiekunów    
 Metoda projektu stacjonarnie i online Dla wszystkich opiekunów    
 Inspiracje i narzędzia projektowe Dla opiekunów ścieżki Architekci przyszłości    
 Inspiracje i narzędzia projektowe Dla opiekunów ścieżki PoczytajMy    
 Inspiracje i narzędzia projektowe Dla opiekunów ścieżki Kampania zaufania    

Terminy zostaną podane na początku września.
 

2. Twoi uczniowie zobowiązani są do wzięcia udziału w minimum dwóch webinarach wspierających przeprowadzenie projektu. Tematy webinarów: 

Tytuł webinaru

Dla kogo?

Data*

 Darmowe narzędzia online do montażu filmów i prostej 
 edycji zdjęć

Wszystkie ścieżki

 

 Jak tworzyć proste strony internetowe i blogi?

Wszystkie ścieżki

 

 Jak komunikować się ze społecznością lokalną?

Wszystkie ścieżki

 

 Spotkanie online z twórcą kampanii społecznych

Ścieżka Kampania zaufania

 

 Dostępność  przestrzeni publicznej dla osób starszych
 i niepełnosprawnych.

Ścieżka Architekci przyszłości

 

 Jak czytać żeby nie zasnąć? Aktywne czytanie dla
 młodzieży.

Ścieżka PoczytajMy

 

*Terminy webinarów ogłosimy na początku września

3. Dodatkową formą wsparcia w tej edycji jest mentoring online. Razem ze swoim zespołem projektowym macie możliwość skonsultowania swoich działań dwa razy w semestrze. Na początku semestru by skonsultować pomysł, plan działania oraz na koniec semestru by podsumować Wasze działania i udzielić Wam wskazówek na zakończenie projektu. 

4. Warunkiem ukończenia projektu będzie przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych działań. 
Uwaga! W tej edycji nie ma możliwości dodawania relacji na stronie mlodziwakcji.ceo.org.pl