Nasze pierwsze spotkania

Za nami pierwsze spotkania projektowe. Ustaliliśmy harmonogram zadań i osoby odpowiedzialne za nie. Realizujemy temat Taśmy Przyszłości.

Mamy wiele pomysłów, ale jeszcze nie wybraliśmy tego jedynego. Trwają dyskusje. Chcemy np. pokazać pokoje z "duszą", te babcine, z koronkowymi serwetami, abażurami, bujanymi fotelami we współczesnej scenerii, mamy wiele zaniedbanych pomników, myślimy o ich renowacji itp. Przed nami kolejne spotkanie, ale musimy już podjąć decyzję i rozpocząć działania promocyjne. Nasze działania kierujemy Przede wszystkim do naszych kolegów i koleżanek oraz społeczności lokalnej, czyli rodziców. Na razie naszym sojusznikiem jest opiekunka i pani dyrektor. Chcemy jeszcze prosić o wsparcie wójta gminy, animatora kultury i Gminny Ośrodek Kultury. Jesteśmy w trakcie opracowywania materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, filmiku, które znajdą się na stronie naszej szkoły.

Wpis powstał na podstawie relacji nadesłanej przez szkołę/instytucję.