Na dobry początek...

Spotkanie grupy projektowej w celu ustalenia poszczególnych etapów działań. Ustalono harmonogram oraz terminy i osoby odpowiedzialne za realizację projektu.

Wykorzystując technikę burzy mózgów znaleźliśmy wspólny obiekt - punkt kulminacyjny do zrealizowania : Zameczek - pałac rodu Rheinbabenów położony w Michałkowicach, dzielnicy Siemianowic Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 1. Pałac został wpisany do rejestru zabytków dnia 9 listopada 1988. Swoje działania kierujemy przede wszystkim do społeczności szkolnej(rodzice, uczniowie, nauczyciele) jak i lokalnej (mieszkańcy Michałkowic). W działaniach skorzystamy z pomocy Miejskiej Biblioteki Publicznej , Siemianowickiego Centrum Kultury, kościoła Pod wezwaniem Świętego Michała. Prowadzimy gazetkę szkolną, zamieszczamy tam informacje na temat projektu.

Wpis powstał na podstawie relacji nadesłanej przez szkołę/instytucję.