Młodzi starosądeczanie w AKCJI!

W październiku 2017 roku starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera z inicjatywy nauczycielek: Jadwigi Postawy i Renaty Jasińskiej-Nowackiej zainaugurowała wdrożenie w „1” ogólnopolskiego programu „Młodzi w Akcji”.

SP1 w inicjatywie Centrum Edukacji Obywatelskiej promować będą wolontariusze i wolontariuszki tworzący grupę projektową, którzy zdecydowali się realizować temat: Udostępnij to! Młodzi starosądeczanie i starosądeczanki, współpracując z koordynatorkami programu, dyrekcją, Radą Rodziców oraz rówieśnikami i rówieśniczkami, zaplanują i zorganizują akcję pomocy charytatywnej dla niepełnosprawnej uczennicy szkoły Oliwii Kurzei, która – z uwagi na chorobę – realizuje program nauczania w trybie edukacji indywidualnej. Kolejnym etapem pracy grupy projektowej będzie spotkanie z mamą Oliwii zorganizowane w celu diagnozy potrzeb córki. W działaniach pomaga nam dyrekcja, rodzice, nauczyciele i nauczycielki.

Wpis powstał na podstawie relacji nadesłanej przez szkołę/instytucję.