Młodzi i finanse

Gorąco polecamy scenariusze zajęć opracowane wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Biuro Rzecznika Finansowego. Scenariusze dotyczą odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się młodych ludzi po rynku finansowym.

W scenariuszach proponujemy m.in.:
  • przećwiczenie z uczniami składania reklamacji, 
  • przyjrzenie się instytucjom stojącym na straży naszych interesów w starciu z bankami czy ubezpieczycielami,
  • poznanie różnych sposobów inwestowania i wiążącego się z nimi ryzyka oraz 
  • poznanie kompetencji i sposobów działania Rzecznika Finansowego i innych instytucji chroniących nas jako konsumentów.
Scenariusze zostały przetestowane w szkołach podstawowych (VIII klasa, III klasa gimnazjum) i ponadpodstwowych przez nauczycieli doświadczonych w realizacji różnorodnych działań edukacyjnych. Pomogło nam to zweryfikować wstępne koncepcje i zmodyfikować scenariusze w taki sposób, by były one przydatne w codziennej pracy nauczyciela i atrakcyjne dla uczniów.
 
Proponowane scenariusze, poza powiązaniem z treściami szczegółowymi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wspomagają realizację celów ogólnych kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum.
 
Wszystkie scenariusze wraz z materiałami pomocniczymi dostępne są na stronie: