Lutowe relacje

Anonimowy przyjaciel młodzieży - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu

Zamieszczamy relacje od młodzieży i opiekunki p. Agnieszki Wójcik:

"Co się u Was dzieje? 

Spotykaliśmy się raz na 2 tygodnie, podzieliliśmy się pomysłami i określiliśmy zadania, każdy z członków zespołu był za coś odpowiedzialny i dobrze wiedział co ma do zrobienia. Do zadań zgłaszaliśmy się sami. Praca nad projektem była dobrą zabawą i mamy nadzieję że pożytkiem dla kolegów i koleżanek ze szkoły i naszej miejscowości.
Do kogo kierujecie swoje działania?
Przez 1,5 miesiąca odbiorcami naszych działań, kampanii plakatowej byli koledzy i koleżanki ze szkoły, dyrekcja, nauczyciele i rodzice. Następnie plakaty zostały zawieszone w przychodniach zdrowia i z ich treści mogą skorzystać mieszkańcy miasta, młodzież, dorośli i seniorzy przez następne miesiące.
     
Kto Wam pomaga w działaniach?
Naszym sojusznikiem była dyrekcja szkoły, opiekunka pani Agnieszka Wójcik oraz dyrektorzy przychodni którzy zgodzili się na wywieszenie plakatów przygotowanych przez młodzież.
Gry i zabawy naszych dziadków w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie
Młodzi i opiekunki p. Katarzyna Nowicka i Magdalena Kołodziej opowiadają:
"Co się u Was dzieje? 
Omówiliśmy podział obowiązków, spisaliśmy kontrakt, przeprowadziliśmy wywiady z dziadkami i babciami.
Do kogo kierujecie swoje działania? Cała społeczność lokalna.
Kto Wam pomaga w działaniach? Zaangażowali się seniorzy, czyli babcie i dziadkowie.
Jak promujecie projekt? Projekt promujemy za pomocą strony internetowej szkoły".