Listy do Polski

"Droga Polsko! - Dzieci listy piszą..." to akcja zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku przez klasę 8 a, pod opieką nauczycielki wiedzy o społeczeństwie - Agnieszki Pietnoczki. Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi na terenie najbliższego otoczenia do działania na rzecz innych i wspólny udział w projekcie klasowym dotyczącym obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polski. To niezwykła okazja do połączenia dwóch ważnych spraw dla szkolnej społeczności: integracji i patriotyzmu. 

Zadaniem ósmoklasistów jest przeprowadzenie lekcji w młodszych klasach i nauczenie młodszych kolegów i koleżanki pisania kartek pocztowych z życzeniami skierowanymi do Polski oraz rozpowszechnienie akcji w szkole. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w połowie października, podzieli się zadaniami związanymi z przygotowaniem wydarzenia. Część uczniów i uczennic podjęła się przeprowadzenia lekcji w młodszych klasach, część - wykonania plakatów informacyjnych o pisaniu listów na przerwie, a inni mają pomóc w przygotowaniu wystawy na szkolnym korytarzu. Wszystko ma się odbyć w ciągu czterech tygodniu (październik/listopad) i zakończyć 11 listopada.

Działania rozpoczęły się od przeprowadzenia akcji pisania listów na korytarzu szkolnym w dniu 17 października. Chcąc zakończyć sukcesem akcję pisania kartek na przerwie, uczennice stworzyły zaproszenie do akcji, które rozwiesiły w kilku miejscach w szkole, w tym również w pokoju nauczycielskim. Zorganizowały odpowiednią dekorację miejsca wydarzenia, nawiązały współpracę z panią bibliotekarką (ławki do pisania) oraz z obsługą szkoły (białe i czerwone obrusy), rozpowszechniły wydarzenie na kilka godzin wcześniej, ogłaszając akcję w każdej klasie. Wszystkie działania przyniosły rewelacyjny skutek. W czasie dwóch przerw przyszło dużo dzieci z młodszych klas, które zachęcone przez starsze koleżanki, zajęły się z wielkim zaangażowaniem wymyślaniem swoich osobistych życzeń dla kraju i ozdabianiem kartek rysunkami, oddającymi powagę sytuacji. Uczestniczki projektu przeżyły niezwykłe chwile zaskoczenia inwencją młodszych uczniów i ich zainteresowaniem akcją. Wydarzenie pokazało również, że dzieci lubią spędzać kreatywnie i ciekawie przerwy, potrzebują tylko inspiracji, której mogą dostarczyć starsi uczniowie.

Grupa projektowa przeprowadziła również lekcję w klasie 2a. Jak wyglądają lekcje prowadzone przez ósmoklasistki? Od czego się wszystko zaczyna? Przede wszystkim wszyscy nauczyciele zostali powiadomieni o możliwości zaproszenia do siebie na lekcję przez dziennik internetowy. Okazało się, że pierwszą nauczycielką, która zaprosiła nas na swoją lekcję była wychowawczyni klasy 2a - pani Teresa Zawada. Uczennice 8 a najpierw wytłumaczyły młodszym kolegom i koleżankom, z jakiej okazji zajmują się patriotycznem tematem, rozdały przygotowane wzory kartek pocztowych, objaśniły, jak się wypełnia taką kartę i wspomagały drugoklasistów w tworzeniu własnych życzeń dla Polski. Drugoklasiści ćwiczyli ważną umijętność: pisania kartki pocztowej i skłądania życzeń, musieli wykazać się kreatywnością i uwagą. Ćwiczyli również pisanie i rysowanie. Wszystkim zajęcia sprawiły sporo satysfakcji. Przygotowane kartki zostaną zaprezentowane pbulicznie na szkolnej wystawie.

W najbliższym czasie grupa projektowa planuje przeprowadzenie lekcji jeszcze w innych klasach. Może się okazać, że będzie to dla niektórych uczniów sporym wyzwaniem :)

Żródło: Relacja Pani Agnieszki Pietnoczki zamieszczona na platformie www.niepodlegla.ceo.org.pl/relacje