Kongres obywatelski – włączcie się do debaty!

28 października 2017 r. w auli Politechniki Warszawskiej odbędzie XII już Kongres Obywatelski – w tym roku pod hasłem: „Partnerska i wspólna Polska – szacunek, uczciwość, współpraca”. CEO co roku uczestniczy w tym ważnym dla obywatelskiej Polski wydarzeniu, wyjątkowej przestrzeni debaty publicznej osób o zróżnicowanych poglądach, z różnych środowisk, branż, pokoleń i miejscowości.

W tym roku nasza fundacja partnerem merytorycznym sesji „Edukacja do rozumienia siebie i świata”. Będzie to rozmowa o edukacji inaczej. Jak piszą organizatorzy: „Chcemy zapytać, jaka kultura umysłowa jest nam potrzebna do zrozumienia samych siebie oraz coraz dynamiczniej zmieniającego się świata. Jak uczyć, żeby przygotować do rozwiązania nowych problemów, może dzisiaj jeszcze nierozpoznanych? Jak edukować do rozwijania współpracy i podejmowania działań w realnym życiu? Jakie miejsce w systemie edukacji powinna zajmować szkoła? Co zrobić, aby nie stała się ona instytucją, w której młodzi ludzie spędzają dużo czasu, ale jej praktyczne znaczenie w życiu młodego człowieka jest mało istotne?

Wpisuje się to w główny cel tegorocznego kongresu, jakim jest debata nad ideą partnerskiej Polski. Polski, która sprzyja wykorzystaniu talentów, wiedzy i energii młodego pokolenia.

 

Kongresy Obywatelskie odbywają się od 2005 r. Ich inicjatorem i organizatorem jest dr Jan Szomburg, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Ich głównym celem jest budowanie wspólnoty Polaków i Polek, polskiego „razem” w duchu wzajemnego szacunku i uznania. To miejsce spotkania, wymiany refleksji i dyskusji. Kongres nie ma charakteru politycznego.

W tym roku organizatorzy spodziewają się ok. 1200 uczestników i uczestniczek z całej Polski, w tym wielu znanych autorytetów i ekspertów oraz ekspretek. Zachęcamy do udziału. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie: www.kongresobywatelski.pl 

Do zobaczenia w Warszawie!