CivicUp Academy - odwołana edycja

Zapraszamy Cię na Civic Up! Academy jeśli:

  • masz 15-18 lat;
  • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym;
  • jesteś zaangażowany/a społecznie (działasz w samorządzie szkolnym, wolontariacie, organizacji społecznej; sam/sama robisz coś na rzecz innych).

Szczegóły w zakładce https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/civicup-academy