Bohaterowie codzienności: Dziewanowscy

Patroni Szkoły Podstawowej w Płonnem zostali bohaterami projektu grupy młodych ludzi, która pod opieką Pana Dawida Stachowskiego zgłębiała i rozpowszechniała historię tych zasłużonych postaci. Oddajmy głos autorom projektu:

Realizując nasz projekt chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom naszej gminy sylwetki patronów naszej szkoły tj. Jana Nepomucena i Dominika Dziewanowskich, którzy stali się symbolem patriotyzmu i oddania swej małej ojczyźnie.

Nasze działania zaplanowaliśmy na 5 grudnia kiedy to przypadała 10 rocznica nadania naszej szkole imienia Dziewanowskich. W listopadzie uczniowie klas IV-VIII na lekcjach plastyki wykonali plakaty o patronach szkoły, na lekcjach informatyki dzieci wykonały prezentację multimedialną o patronach szkoły i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas I-III wykonali lapbooki o patronach szkoły i symbolach narodowych.

 

 

Punktem kulminacyjnym naszych działań był 5 grudnia, kiedy to w naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość. Na święto szkoły przybyli potomkowie rodu Dziewanowskich: Pan Tadeusz Dziewanowski wraz z żoną i synem z Gdańska. O godz. 10 w kościele Św. Jakuba w Płonnem odbyła się uroczysta msza święta, po której wraz z całą społecznością szkoły oraz zaproszonymi gośćmi złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod obeliskiem upamiętniającym Jana Nepomucena I Dominika Dziewanowskich. O godz. 11 w budynku szkoły rozpoczęła się akademia poświęcona patronom szkoły oraz ukazano historię Polski na przestrzeni wieków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, radni Gminy Radomin, Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski oraz inni zacni gości. Na zakończenie akademii rozstrzygnęliśmy konkurs na logo szkoły.

Dziękujemy grupie projektowej ze Szkoły Podstawowej w Płonnem za nadesłanie relacji!